Aktualności

XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe – Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie – dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a i inne dystrofie mięśniowe

Organizator: Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy, Klinika Rehabilitacji, Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii, Stowarzyszenie Koła Naukowego Pielęgniarstwa Pediatrycznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Ogónego, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapia w Pediatrii przy… Czytaj dalej