IV Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

Miałam zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu (7-8.06.2013 r.) jako członek Rady Naukowej. Do obowiązków Rady należało m.in. opracowanie pytań testowych dla Uczestników Olimpiady. Organizator: Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudkiego w Warszawie, Wydziałowa Rada Samorzadu Studentów Wydziału Rehabilitacji, Europejskie Stowarzyszenia Młodych Fizjoterapeutów (YEAP). Rada Naukowa IV Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów