Konferencja szkoleniowa – Dystrofia typu Duchenne’a – standardy opieki

Organizator: Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach działań międzynarodowego konsorcjum CARE-NMD. Termin: 08.03.2013 r., Warszawa Program i galeria zdjęć