O mnie

Jestem fizjoterapeutą. W mojej karierze zawodowej przeszłam kolejno wszystkie stopnie nauczania:
  • W 1980 r. ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe nr 8 w Konstancinie-Jeziornej, kierunek: Fizjoterapia.
  • W 1990 r. ukończyłam studia zaoczne na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tytuł pracy magisterskiej: Dystrofia obręczowo-kończynowa a twarzowo-łopatkowo-ramieniowa.
  • W 2002 r.  uzyskałam tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej. Tytuł rozprawy doktorskiej: Planowanie usprawniania w okresie wczesnym w miopatiach uwarunkowanych genetycznie.
Doświadczenie w pracy z pacjentami neurologicznymi, w tym z chorobami nerwowo-mięśniowymi, zdobyłam podczas 33  lat pracy w Klinice Neurologii SP SCK w Warszawie będącej wiodącym ośrodkiem diagnostycznym, a od kilku lat również ośrodkiem referencyjnym w zakresie chorób nerwowo-mięśniowych. Tamże, w latach 1992–1994 i od 1999 r. do stycznia 2013 r. pełniłam funkcję kierownika Zespołu Rehabilitacji. Ponadto, przez 22 lata, prowadziłam zajęcia dydaktyczne z zakresu kinezyterapii, rehabilitacji w chorobach nerwowo-mięśniowych, koncepcji proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego (PNF) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (adiunkt, starszy wykładowca). W ramach współpracy z Organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wspieraniem pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi:
  • Polskim Towarzystwem Chorób Nerwowo-Mięśniowych z Warszawy,
  • szczecińską Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni,
  • Fundacją Parent Project Muscular Dystrophy z siedzibą w Gdańsku
prowadziłam zajęcia na turnusach rehabilitacyjnych, konsultacje chorych, wykłady, szkolenia i warsztaty dla fizjoterapeutów oraz opiekunów chorych, a także konsultacje dla pacjentów i ich rodzin, opracowywałam materiały szkoleniowe i informacyjne. W zakresie działalności naukowej i dydaktycznej brałam czynny udział w wielu sympozjach i zjazdach poświęconych tym schorzeniom. Jestem również autorką lub współautorką kilku opracowań z zakresu tego tematu, w tym: Poradnika dla fizjoterapeutów, książeczki Dystrofie mięśniowe oraz filmu video z instrukcjami dotyczącymi rehabilitacji chłopców z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a. Film powstał w Katedrze i Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu CARE-NMD. Może być on również przydatny dla chorych z innymi chorobami nerwowo-mięśniowymi. Od lutego 2013 mieszkam w Rumi. Tu założyłam firmę "FIZJOTERAPIA – Praktyka i Dydaktyka Anna Radwańska-Kapała". Odbiorcami moich usług, przez kilka miesięcy byli Pensjonariusze Gdańskiego Domu Opieki "Za Sosnami", a także Domów Opieki w Rumi, Łężycach i Orlu. W życiu prywatnym pasjonuję się psami, ich behawiorem i pozytywnymi metodami szkolenia. Ukończyłam wiele szkoleń w tym zakresie. W styczniu 2014 odeszła moja ostatnia, 13-letnia goldenka, wiele lat temu adoptowana ze schroniska.