Publikacje i wystąpienia

Publikacje

DMD-Plytka  Film z instrukcjami dotyczącymi rehabilitacji chłopców z DMD - ćwiczenia rozciągające i oddechowe Autor: Anna Radwańska-Kapała Konsultacja med.: dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk Film powstał w Katedrze i Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, styczeń 2013
Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży Anna Radwańska – Standardy rehabilitacji w dystrofii mięśniowej typu Duchenne'a W: Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży – diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego pod red. Iwony Maciąg-Tymeckiej Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012 ISBN: 978-83-200-4460-7
KulinskiZeman  Anna Radwańska - Zaburzenia postawy i chodu oraz ogólne zasady fizjoterapii w chorobach mięśniowo-rdzeniowych Rozdział w podręczniku: Fizjoterapia w pediatrii, red. Włodzisław Kuliński, Krzysztof Zeman Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012 ISBN: 978-83-200-4077-7
KosteraRadwanskaRyniewicz-DystrofieMiesniowe  Anna Kostera-Pruszczyk, Anna Radwańska, Barbara Ryniewicz - Dystrofie mięśniowe Wydawnictwo Lekarskie PZWL, luty 2010 ISBN: 978-83-200-3864-4
PostepyRehabilitacyjne Anna Radwańska, Ida Wiszomirska, Lidia Ilnicka - Sprawność oddechowa w miopatiach uwarunkowanych genetycznie Czasopismo: Postępy Rehabilitacji, t. VXI, zeszyt 3, str. 59-68, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002, Indeks czasopisma 372900, ISSN 0860-6161
KrotkiPrzewodnikPoFizjoterapiiNMD-TZCHM Tłumaczenie i opracowanie: Anna Radwańska - Krótki przewodnik po fizjoterapii w chorobach nerwowo-mięśniowych Wydawca: Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni, 1002 Tytuł oryginału: A simple guide to physiotherapy for neuromuscular diseases, Wydawnictwo: EAMDA
Poradnik  Anna Radwańska, Usprawnianie w chorobach nerwowo-mięśniowych - Poradnik dla fizjoterapeutów Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, 1977 ISBN: 8390873206, 9788390873206
   

Wystąpienia

2001

 • Szczecin: Niemiecko-Polskie Seminarium Opieka i rehabilitacja medyczna w schorzeniach nerwowo-mięśniowych - Wczesna rehabilitacja w dystrofii mięśniowej postępującej typu Duchenne’a
 • Łódź: Sympozjum Rehabilitacja medyczna u chorych z niepełnosprawnością złożoną - Wczesne usprawnianie dzieci z chorobami mięśni

2002

Warszawa: Niemiecko-Polskie Seminarium Postępowanie ortopedyczne i rehabilitacyjne u dzieci z dystrofią mięśniową typu Duchenne`a - Planowanie usprawniania w okresie diagnostycznym w miopatiach  uwarunkowanych genetycznie

2003

Szczecin: Niemiecko-Polskie Warsztaty Opieka medyczna w schorzeniach nerwowo-mięśniowych pod patronatem prof. I. Hausmanowej-Petrusewicz – wykład i warsztaty dla fizjoterapeutów: Rehabilitacja w chorobach nerwowo-mięśniowych

2004

 • Warszawa: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dogoterapia, a realia dnia dzisiejszego - Pies asystujący jako jeden ze środków przywracania jakości życia osobie niepełnosprawnej
 • Mikoszów: Sympozjum Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie - Zasady rehabilitacji we wczesnym okresie dystrofii mięśniowej typu Duchenne'a

2005

 • Łódź: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego - Fluoxetyna w leczeniu wrodzonego zespołu powolnego kanału receptora acetylocholiny, doniesienie - przypadek rodzinny (współautor)
 • Wrocław: V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii - Fizjoterapia w zaburzeniach postawy u dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi

2007

 • Warszawa: I Międzynarodowy Zjazd Leczenie oraz kompleksowa rehabilitacja dzieci z dystrofią: Zastosowanie metody proprioceptywnego torowania w fizjoterapii zaburzeń postawy (referat);  Techniki rozciągania przykurczów mięśni kończyn dolnych w dystrofii (sesja plakatowa)
 • Wrocław: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii: Różnicowanie przykurczów mięśni kończyn dolnych w miopatiach uwarunkowanych genetycznie; Wpływ pozycji ciała na parametry oddechowe chorych z miopatią

2011

 • Mierki k. Olsztynka: Konferencja PZWL Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży - Standardy rehabilitacji w dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a
 • Police k. Szczecina, Konferencja SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach Nowoczesne metody rehabilitacji dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych ruchowo -  Standardy postępowania rehabilitacyjnego w dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a

2012

 • Warszawa: Konferencja szkoleniowa - Dystrofia typu Duchenne’a - standardy opieki – Warsztaty praktyczne: Zasady rehabilitacji chłopców z DMD
 • Sobieszewo – XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie – Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a i inne dystrofie mięśniowe - Podstawowe założenia rehabilitacji osób z dystrofiami mięśniowymi – referat i warsztaty praktyczne

2013

 • Warszawa: Konferencja szkoleniowa - Dystrofia typu Duchenne’a - standardy opieki – Warsztaty praktyczne: Powszechne błędy popełniane w trakcie rehabilitacji chorych z DMD
 • Gdańsk – Warsztaty praktyczne dla chorych i fizjoterapeutów, standardy fizjoterapii w DMD organizowane przez Fundację Duchenne Parent Project
 • Warszawa - Warsztaty praktyczne dla chorych i fizjoterapeutów, standardy fizjoterapii w DMD organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych w Warszawie.