Rehabilitacja

Moją pasją jest pomoc pacjentom z chorobami nerwowo-mięśniowymi różnego pochodzenia jak:
 • genetycznie uwarunkowane miopatie i dystrofie mięśniowe, w tym dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a - DMD,
 • rdzeniowy zanik mięśni - SMA,
 • stwardnienie zanikowe boczne - SLA,
 • neuropatie, w tym choroba Charcot-Marie-Tooth - CMT,
 • zespoły zapalne - dermatomiositis, polimiositis, polineuritis,
 • inne,
 • oraz ich rodzinom w walce z postępującą niesprawnością.
Ponadto, pracuję z Pacjentami we wszystkich grupach wiekowych – dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze (geriatria) – w zakresie rehabilitacji:
 • schorzeń neurologicznych: stany po udarze mózgu, stwardnienie rozsiane - SM, choroby układu pozapiramidowego (choroba Parkinsona i inne),
 • wad postawy i skoliozy,
 • bólów stawów, barków i kręgosłupa,
 • stanów po zabiegach chirurgicznych (endoprotezy stawów, zespolenia po złamaniach i urazach),
 • problemów ruchowych po długotrwałym unieruchomieniu w wieku starczym (bez względu na przyczyny),
 • innych dolegliwości wymagających wsparcia fizjoterapeuty.