Spotkanie Integracyjne PTCHNM

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi zaprasza na spotkanie integracyjne członków Towarzystwa, które odbędzie się w godz. 10.45 do godz. 16.00 w Hali Sportowej w Rzgowie, przy ulicy Szkolnej 5. W ramach spotkania zaplanowano wykłady:
  • dr n. med Anny Łusakowskiej, Katedra i Klinika Neurologii WUM na temat genezy, celów i zadań Polskiego Rejestru Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi oraz eksperymentalnych badań klinicznych nad nowymi metodami leczenia chorób nerwowo-mięśniowych;
  • dr n. k.f. reh. ruch. Anny Radwańskiej-Kapały na temat metod rehabilitacji w chorobach nerwowo-mięśniowych.
Organizator: Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi Zaproszenie