Studencka Interdyscyplinarna Konferencja nt. chorób mięśniowych uwarunkowanych genetycznie

W ramach Konferencji odbędzie się wykład – "Podstawowe założenia rehabilitacji z dystrofiami mięśniowymi". Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Genetyki Medycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu